Arbeidsrechtbank - Vonnis van 13 december 2011 (Kortrijk)

Publicatie datum :
13-12-2011
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111213-5
Rolnummer :

Samenvatting

Wil er, voor de berekening van de pensioenloopbaan als zelfstandige, sprake zijn van een wegens arbeidsongeschiktheid gelijkgestelde periode van inactiviteit, dan mag er geen verderzetting zijn van de beroepsbezigheid als zelfstandige. Aan die voorwaarde is niet voldaan wanneer, zoals in dit geval, een verzekeringsbemiddelaar niet enkel passief zijn portefeuille beheert, maar, naast het bijhouden van dossiers en het innen van verworven premies, ook regelmatig de nieuwe schadedossiers van zijn (bestaand) cliënteel actief behandelt. Een indicatie voor dit actief optreden ligt in het feit dat hij voor de betwiste jaren op fiscaal vlak omvangrijke beroepskosten heeft aangegeven.

Vonnis

Geen inhoud