- Arrest van 22 juni 2011

22/06/2011 - P.11.0988.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De wet meet de ernst van de gewelddaden waarvoor een verschoningsgrond is aangenomen, ongeacht of dat geweld fysiek of verbaal is, niet alleen af aan de hevigheid van de reactie die de gewelddaden hebben veroorzaakt, maar ook aan de zwaarte van de concrete feiten, in verhouding tot de ernst van het uitgelokte misdrijf.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Uitlokking

  • Zware gewelddaden tegen personen