- Arrest van 28 september 2011

28/09/2011 - P.11.1591.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Ofschoon artikel 16, §2, Wet Voorlopige Hechtenis, met name vereist dat de onderzoeksrechter, alvorens een bevel tot aanhouding uit te vaardigen, de inverdenkinggestelde ervan in kennis stelt dat tegen hem een bevel tot aanhouding kan worden uitgevaardigd en hem in zijn opmerkingen terzake hoort, verplicht die bepaling de magistraat niet om de betrokkene daarover afzonderlijk te ondervragen nadat hij hem eerst over de hem tenlastegelegde feiten heeft ondervraagd; bovendien schrijft die bepaling voor dat die gegevens in het proces-verbaal van verhoor worden vermeld, maar niet dat de voormelde kennisgeving op een later tijdstip gebeurt dan de inverdenkingstelling (1). (1) Zie Cass. 2 nov. 2005, AR P.05.1353.F, AC, 2005, nr. 558.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Vormvereisten

  • Verhoor van de inverdenkinggestelde

  • Verplichting de inverdenkinggestelde te horen m.b.t. de mogelijkheid dat een bevel tot aanhouding wordt uitgevaardigd

  • Vorm