- Arrest van 28 oktober 2011

28/10/2011 - C.11.0593.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De aanwijzing, in een cassatiearrest, van de rechter naar wie de zaak verwezen wordt, is een daad van gerechtelijk beheer die het Hof, ofwel op vordering van de procureur-generaal, ofwel op verzoek van de partijen of van een van hen, te allen tijde kan verbeteren of wijzigen als die op een vergissing berust, ongeacht de aard ervan of ongeacht of het belang van de partijen dit gebiedt.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Hof van Cassatie

  • Arrest

  • Aanwijzing van de rechter naar wie de zaak verwezen wordt

  • Aard

  • Vergissing

  • Verbetering

  • Bevoegdheid

  • Vordering van de procureur-generaal