- Arrest van 25 januari 2012

25/01/2012 - P.11.1545.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De persoon die de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft overtreden, kan bij verzoekschrift beroep instellen bij de bevoegde rechtbank tegen de beslissing van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle waarbij hem, wegens die overtreding, een administratieve geldboete is opgelegd; de correctionele rechtbank is hier bevoegd.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen

  • Misdrijf

  • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

  • Administratieve geldboete

  • Hoger beroep

  • Bevoegde rechtbank