- Arrest van 20 februari 2012

20/02/2012 - C.10.0687.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De rechtsvordering die wordt ingesteld op grond van artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, verjaart door verloop van vijf jaar (1). (1) Cass. 21 mei 1989, AR C.09.0295.F, AC, 2010, nr. 361.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Verkeersongeval

  • Zwakke weggebruiker

  • Slachtoffer

  • Betrokken motorrijtuigen

  • Vordering tot schadeloosstelling

  • Verjaring