- Arrest van 24 februari 2012

24/02/2012 - C.11.0058.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Er is slechts sprake van inhalen in de zin van artikel 16 van het Wegverkeersreglement wanneer een voertuig een andere inhaalt op hetzelfde gedeelte van de openbare wet; een motorfiets die op een fietspad voertuigen voorbijrijdt die op de rijbaan in dezelfde richting rijden, voert bijgevolg geen inhaalmanoeuvre uit in de zin van artikel 16.3 van het Wegverkeersreglement.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Inhalen