- Arrest van 9 mei 2012

09/05/2012 - P.12.0802.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij akte wordt verleend van de afstand van het hoger beroep van een inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer tot handhaving van zijn hechtenis, is ontvankelijk (Impliciet) (1). (1) Zie Cass. 23 aug. 2005, AR P.05.1216.F, AC 2005, nr. 401; contra, Cass. 16 juli 2002, AR P.02.1036.F, AC 2002, nr. 401.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep

  • Arrest waarbij akte van de afstand van het hoger beroep wordt verleend