- Arrest van 16 mei 2012

16/05/2012 - P.11.2076.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Artikel 931, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de bloedverwanten in nederdalende lijn niet mogen worden gehoord in zaken waarin hun bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben, is niet van toepassing in strafzaken (1). (1) Verslag van het Hof van Cassatie, 2005, p. 246.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Geschil tussen de ouders

  • Zaak waarin de bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben

  • Getuigen

  • Verhoor van de bloedverwanten in nederdalende lijn