- Arrest van 23 mei 2012

23/05/2012 - P.12.0793.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Geen enkele wetsbepaling legt de strafuitvoeringsrechtbank de verplichting op om bij gebrek aan een conclusie de termijn te motiveren waarin de veroordeelde een nieuw verzoek tot het verkrijgen van een strafuitvoeringsmodaliteit kan indienen.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Strafuitvoeringsrechtbank

  • Strafuitvoeringsmodaliteit

  • Weigering

  • datum vastgesteld door de rechtbank vanaf wanneer de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen

  • Motiveringsplicht