- Arrest van 8 juni 2012

08/06/2012 - C.11.0469.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De beslissing die op definitieve wijze uitspraak doet over de gegrondheid van een vordering tot levensonderhoud, bevat de terugvorderingstitel van de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van de beslissing die aan de uitkeringsgerechtigde een voorlopige onderhoudsuitkering toekent; die beslissing moet bijgevolg de onderhoudsgerechtigde niet uitdrukkelijk veroordelen tot teruggave van het aandeel van de onderhoudsuitkeringen dat hem onverschuldigd is betaald (1). (1) Zie Cass. 10 jan. 2003, AR C.01.0579.N, AC 2003, nr. 25.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding

  • Definitieve beslissing