- Arrest van 26 september 2012

26/09/2012 - P.12.0684.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het feit dat de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op een andere grond zou steunen dan die welke in de akte van afstand wordt vermeld, kan geen weigering verantwoorden acht erop te slaan.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Akte van afstand

  • Grond

  • Niet-ontvankelijkheid wegens een andere grond