- Arrest van 5 december 2012

05/12/2012 - P.12.1235.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De vermogensvoordelen die zijn omgezet of overgedragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen moeten worden verbeurdverklaard ook als zij geen eigendom van de veroordeelde zijn.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Verbeurdverklaring

  • Witwassen

  • Vermogensvoordelen

  • Voorwerp van de witwaspraktijken

  • Verplichte verbeurdverklaring