- Arrest van 18 september 2013

18/09/2013 - P.13.0583.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De appelrechter die oordeelt dat de eerste rechter goed gevonnist heeft, neemt de redenen van de beroepen beslissing niet over (1). (1) Zie Cass. 6 okt. 1997, AR S.97.0007.N, AC 1997, nr. 390. Het arrest van het Hof vernietigt gedeeltelijk het bestreden arrest en verwerpt het cassatieberoep voor het overige. Het openbaar ministerie concludeerde tot verwerping. Het was met name van mening dat het hof van beroep aan zijn motiveringsplicht had voldaan.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Appelrechter

  • Verwijzing naar de beslissing van de eerste rechter

  • Gevolg

  • Redengeving