- Arrest van 18 oktober 2013

18/10/2013 - C.11.0719.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De overeenkomst tussen degene die een exclusieve octrooilicentie verleent en de licentienemer, die enerzijds, de verplichting voor de licentienemer inhoudt om een gedeelte van de bestaande rechten op een verbetering van het oorspronkelijke octrooi, die onlosmakelijk met dat octrooi verbonden is en door de licentienemer is aangebracht, aan de licentiegever over te dragen, en, anderzijds, de verplichting voor de licentienemer om vergoedingen te betalen voor de exploitatie van de op beider naam geoctrooieerde verbetering, is geen overeenkomst die ertoe strekt de mededinging in de interne of de Belgische markt te beperken of te vervalsen.

Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Ongeoorloofde mededinging

  • Overeenkomst die ertoe strekt de mededinging in de interne of de Belgische markt te beperken of te vervalsen