- Arrest van 3 januari 2011

03/01/2011 - 2004/AB/45806

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Uit het enkele feit dat de werknemer na het einde van de periode van volledige arbeidsongeschiktheid gedurende meer dan 14 jaar deeltijds heeft gewerkt kan de wil om schuldvernieuwing tot stand te brengen niet worden afgeleid.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • BURGERLIJK RECHT

  • Opzeggingsvergoeding

  • Langdurige gedeeltelijke werkhervatting na arbeidsongeschikheid

  • Berekeningsbasis

  • Fictieve voltijdse loon.