- Arrest van 17 januari 2011

17/01/2011 - 2007/AB/49706

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Uit de C.A.O. gesloten op 25 januari 1985 in de schoot van het paritair comité voor het vervoer vloeit voort dat het feit dat de werkgever het dagelijks prestatieblad niet voor ondertekening voorlegt aan de werknemer een weerlegbaar vermoeden instelt van het bestaan van die prestaties.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN

  • PARITAIRE COMITES

  • CPC 140

  • Loon

  • Betaling

  • Bewijs van prestaties

  • C.A.O. gesloten op 25 januari 1985 in de schoot van het paritair comité voor het vervoer

  • Dagelijks prestatieblad

  • Niet ondertekend door de werkgever

  • Weerlegbaar vermoeden.