- Arrest van 1 februari 2011

01/02/2011 - 2005/AB/47376

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De werkgever handelt al te lichtzinnig wanneer hij tot al zijn klanten een als volgt geformuleerd schrijven richt: «Gelieve u, voor alle vragen of formaliteiten van sociale aard waarvan het beheer vanaf heden aan een competente vertrouwenspersoon toevertrouwd werd, rechtstreeks tot onze burelen te wenden, daar onze vroegere bediende om dringende reden ontslagen werd.»

Wat de inhoud betreft, is dit schrijven lichtzinnig in de mate waarin de loyaliteit van de bediende in twijfel getrokken wordt. De schade kan op 2.500 euro geraamd worden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Bediende

  • Ontslag om dringende reden

  • Niet-bewezen diefstal

  • Gebruik materiaal onderneming voor privédoeleinden

  • Ruchtbaarheid m.b.t. het ontslag

  • Misbruik van recht.