- Arrest van 10 februari 2011

10/02/2011 - 2009/AB/52737

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wanneer de R.S.Z. geen beslissing tot onderwerping heeft genomen maar enkel een uitvoeringsmaatregel die het gevolg is van de aangifte van de prestaties als werknemer die de b.v.b.a., via haar gemandateerde sociaal secretariaat,zelf heeft gedaan, is de Wet Motiverings Bestuurshandelingen niet van toepassing.

Deze aangifte kan niet beschouwd worden als een bewijs van de erkenning door de b.v.b.a. van de hoedanigheid van werknemer.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • recht

 • PUBLIEKEN ADMINISTRATIEF RECHT

 • Sociale zekerheid van de werknemers

 • b.v.b.a. die ramen en deuren plaatst in industriegebouwen

 • Beroep op een zelfstandige onderaannemer

 • Na een bepaald periode, tewerkstelling als werknemer

 • Controle door de sociale inspectie

 • Aangifte van de prestaties door het sociale secretariaat

 • Aanvraag tot betaling van de bijdragen door de R.S.Z.

 • Weigering tot betaling door de b.v.b.a. Wet motivering bestuurshandelingen

 • Bewijs.