- Arrest van 28 februari 2011

28/02/2011 - 2009/AB/52106

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Enkel de deskundige is gemachtigd om de stukken en elementen te bepalen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdracht. Het komt ook enkel aan hem toe om de onderzoeken te bepalen waartoe hij meent te moeten overgaan, zelfs indien deze kunnen worden voorgesteld door de partijen of door hun raadsgeneesheer.

De arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer moet in zijn geheel worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de

voorafbestaande voorbeschiktheid van het slachtoffer zolang het arbeidsongeval minstens gedeeltelijk de oorzaak is van de ongeschiktheid.

Zodra een nieuw ongeval de reeds beperkte gezondheidstoestand van het slachtoffer verergert, moeten de gevolgen

in hun geheel worden beoordeeld, en mag de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid zoals bepaald na het eerste arbeidsongeval niet in mindering worden gebracht van de graad van blijvende ongeschiktheid zoals bepaald na het nieuwe arbeidsongeval.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE SEKTOR

  • Ongeval dat een verzwaring veroorzaakt van een voorafbestaande toestand

  • Rol van de gerechtsdeskundige

  • Plicht om de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer te beoordelen in zijn geheel.