- Arrest van 30 maart 2011

30/03/2011 - 2009/AB/52753

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Niettegenstaande het feit dat 1 januari een feestdag is, is het proefbeding dat getekend wordt op 2 januari om in werking te treden op 1 januari nietig.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • arbeidsovereenkomsten

  • Proef

  • Beding dat moet worden overeengekomen uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding

  • Overeenkomst getekend op 2 januari om in werking te treden op 1 januari

  • Nietig.