- Arrest van 21 april 2011

21/04/2011 - 2009/AB/52508

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het feit dat een werkneemster zich op een ongeoorloofde manier toegang verschafte tot de Outlook-mailbox van haar

hiërarchisch overste, aldus kennis genomen heeft van zijn mails en deze eveneens afdrukte, vormt een dringende reden. Een dergelijke fout is van die aard dat de goede werking van het bedrijf erdoor verstoord wordt. Het feit dat de betrokken werkneemster aan een auditieve handicap lijdt, en er dus, wat haar betreft, ook beperkingen zijn op het vlak van de expressie, en dat zij verklaart dat ze enkel de bedoeling had het bericht te kopiëren om over de inhoud te kunnen

nadenken, rechtvaardigt haar gedrag niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Beëindiging

  • Dringende reden

  • Ongeoorloofde toegang tot de Outlook-mailbox van de hiërarchische overste

  • Weerslag handicap op de beoordeling van de ernst van de tekortkoming.