- Arrest van 16 mei 2011

16/05/2011 - 2007/AB/50220

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De werkgever bewijst niet het totale personeelsbestand te hebben verminderd wanneer hij slechts informatie geeft i.v.m. het op één bepaald verkooppunt tewerkgestelde personeel, maar nalaat informatie te verschaffen omtrent het personeel van de andere verkooppunten, terwijl hij personeel overplaatste.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ARBEIDERS

  • Inkrimping personeel

  • Overplaatsing personeel tussen verschillende verkooppunten

  • Inlichtingen die enkel betrekking hebben op het op een specifiek verkooppunt tewerkgestelde personeel en niet op het personeel van de andere verkooppunten

  • Willekurig ontslag.