- Arrest van 23 mei 2011

23/05/2011 - 2009/AB/52422

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De arbeidsrechter - die de externe wettigheid van een collectieve arbeidsovereenkomst moet toetsen - mag een dergelijke overeenkomst niet toepassen wanneer blijkt dat de op straf van nietigheid voorgeschreven vormen niet werden nageleefd (inzonderheid de identiteit van de ondertekenende partijen), niettegenstaande die overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend werd verklaard.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • GRONDWET

  • Collectieve arbeidsovereenkomsten

  • Externe wettigheid

  • Niet-naleving van de vormvoorwaarden

  • Bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde CAO

  • Bevoegdheid van de rechter.