- Arrest van 1 juni 2011

01/06/2011 - 2006/AB/49091

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De R.S.Z. begaat een fout wanneer hij meer dan drie jaar na de indienstneming van de werknemer vaststelt dat de toekenningsvoorwaarden van de vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid niet vervuld zijn.

Er is geen oorzakelijk verband tussen die fout en de schade die bestaat in de verplichting de bijdragen te betalen die de werkgever hoopte te kunnen besparen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • BURGELIJK WETBOEK

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • Onrechtmatige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid

  • Fout van de R.S.Z.

  • Schade

  • Oorzakelijk verband