- Arrest van 22 juni 2011

22/06/2011 - 2009/AB/51620

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Er is sprake van een dringende reden in het geval van een kaderlid die op het vlak van zijn activiteiten een bepaalde

vrijheid geniet, maar meerdere uren, en zelfs halve of volledige dagen, aan het bezoeken van internetsites en het downloaden van bestanden besteedt die ook nog eens van pornografische aard zijn. Het feit dat andere werknemers die

omwille van gelijkaardige feiten ontslagen werden daarna opnieuw in dienst genomen werden waarbij hen echter een

tuchtstraf opgelegd werd, wijst er niet op dat de werkgever daarmee zou hebben toegegeven dat dergelijke feiten een

verdere professionele samenwerking niet noodzakelijk definitief onmogelijk zouden maken.

De aangifte van dergelijke feiten bij de gerechtelijke overheden is niet onrechtmatig.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Bediende

  • Kaderlid

  • Ontslag om dringende reden

  • Raadpleging van internetsites en download van computerbestanden van pornografische aard

  • Werknemers die voor vergelijkbare feiten ontslagen werden en opnieuw in dienst genomen werden

  • Aangifte bij het gerecht

  • Geen misbruik van recht.