- Arrest van 24 juni 2011

24/06/2011 - 2008/AB/51364

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Bij het bepalen van de opzeggingstermijn is het feit dat de bediende zelf een firma heeft opgericht met de bedoeling hierin actief te worden een omstandigheid die reeds bestond op het ogenblik van het ontslag, waarmee bijgevolg rekening moet worden gehouden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Opzegging

  • Duur

  • Criteria

  • Op het ogenblik van het ontslag bestaande omstandigheden.