- Arrest van 29 juli 2011

29/07/2011 - 2010/AB/130

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De vergoeding voor werkzekerheid bepaald in de C.A.O. gesloten op 9 november 1987 in de schoot van het paritair comité van de verzekeringsondernemingen is verschuldigd indien de werkgever de syndicale afvaardiging heeft geïnformeerd op het tijdstip van het ontslag wegens een dringende reden en die reden door de rechter werd afgewezen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Ontslag

  • Werkzekerheid

  • Paritair comité van de verzekeringsondernemingen

  • C.A.O. van 9 november 1987

  • Ontslag wegens een dringende reden

  • Informatie van de syndicale afvaardiging

  • Niet erkende dringende reden

  • Gevolg.