- Arrest van 24 augustus 2011

24/08/2011 - 2008/AB/51380

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Wanneer de werkgever aantoont dat de technici reizende werknemers zijn, die het voertuig, dat hij hen ter beschikking stelt, gebruiken om rechtstreeks van hun woonplaats naar de klanten of de werven te gaan en om er hun werkzaamheden uit te voeren zonder zich eerst te moeten verplaatsen naar een bepaalde plaats om zich ter beschikking te stellen van hun werkgever, wordt het wettelijk vermoeden van privé gebruik omgekeerd.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • SOLIDARITEITSBIJDRAGEN

  • Voertuigen met een utilitair karakter ter beschikking gesteld van de technici van de onderneming

  • Voorwaarden.