- Arrest van 9 september 2011

09/09/2011 - 2010/AB/384

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het vermoeden van uitoefening van een zelfstandige beroepsbezigheid wordt niet omgekeerd wanneer de titularis van de mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en zaakvoerder van Belgische vennootschappen niet aantoont dat de mandaten kosteloos zijn en de bezigheid een geregeld en gewoonlijk karakter heeft omwille van de noodzakelijke duurzaamheid van de mandaten en de omvang van de werkzaamheden van de vennootschappen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN

  • SOCIAAL STATUUT

  • Onderwerping aan het sociaal statuut

  • Mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en zaakvoerder van Belgische vennootschappen

  • Voorwaarden.