- Arrest van 12 september 2011

12/09/2011 - 2009/AB/52182

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De kosten van de gerechtelijke expertise zijn gerechtskosten in de zin van het artikel 1018, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek. Dit geldt niet voor de kosten voor de bijstand van een technische raadsman die noodzakelijk gemaakt zijn door het feit dat het slachtoffer, binnen het raam van de gerechtelijke expertise, medische argumenten opgeworpen door de technische raadsman van de wetsverzekeraar moest beantwoorden, waarvoor het slachtoffer niet de vereiste medische kennis had.

De kosten voor de bijstand van technische raadslieden — die geleid hebben tot de erkenning van de graad van blijvende

ongeschiktheid — moeten ten laste worden gelegd van de wetsverzekeraar in toepassing van artikel 6, 1°, E.V.RM. en van het recht op een billijk proces.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING

  • GERECHTELIJK RECHT

  • Arbeidsongeval

  • Wet van 10 april 1971

  • Kosten voor de bijstand van een technische raadsman

  • Kosten onderscheiden van de kosten van de gerechtelijke expertise

  • Toepassing van het artikel 6, 1°, E.V.R.M.