- Arrest van 21 september 2011

21/09/2011 - 2010/AB/525

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het nieuw artikel 34 A.O.W. legt aan de werkgever de verplichte herklassering op van de werknemer die definitief ongeschikt is het overeengekomen werk te presteren. Dat artiket is echter ontoepasbaar bij ontstentenis van een koninklijk

besluit dat de datum van de invoegetreding vaststelt.

Door toedoen van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers is de eerdere rechtspraak betreffende de erkenning van een medische overmacht achterhaald.

Het definitief karakter van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer die een veiligheidsfunctie uitoefent is niet bewezen indien die ongeschiktheid, die bekrachtigd werd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, vergezeld werd noch door informaties noch door de overlegprocedure bepaald in de artikelen 55 tot 58 van dat koninklijk besluit en de beroepsprocedure beoogd door de artikelen 64 en volgende niet werd ingesteld.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Einde van de overeenkomst

  • Overmacht

  • Arbeidsongeschiktheid

  • Nieuw artikel 34 A.O.W.

  • K.B. van 28 mei 2003.