- Arrest van 21 september 2011

21/09/2011 - 2009/AB/52308

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De medische afgevaardigden — die geen handelsvertegenwoordigers zijn — kunnen geen aanspraak maken op de eindejaarspremie die voor de handelsvertegenwoordigers is bedongen in de collectieve overeenkomsten gesloten

in de schoot van het paritair comité nr. 207. Ze kunnen wel aanspraak maken op de premies (dertiende maand) bedongen in de C.A.O. van 28 juni 2005 voor de andere werknemers wie functies hoofdzakelijk intellectueel zijn.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN

  • Eindejaarspremie

  • Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (nr. 207)

  • Product specialist

  • Medische afgevaardigden.