- Arrest van 20 oktober 2011

20/10/2011 - 2010/AB/907

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Voor de overdracht van schuldvordering geldt geen vormvereiste; de cessieovereenkomst wordt voldoende ter kennis gebracht aan de gecedeerde schuldenaar door de neeriegging door de overnemer van de conclusie voor de arbeidsrechtbank.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • Stopzetting van de activiteiten van een n.v.

  • Sociaal plan

  • Betaling van een extra wettelijke sluitingsvergoeding

  • Beslissing van de R.S.Z. tot onderwerping aan de sociale zekerheid

  • Vordering van de n.v. tot terugbetaling van de sociale zekerheidsbijdragen

  • Vereffening van de n.v.

  • Overdracht van de schuldvordering aan een B.V.

  • Bewijs.