- Arrest van 3 november 2011

03/11/2011 - 2010/AB/882

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Aangezien de E101-verklaringen die de detachering van werknemers door de vennootschap naar Iers recht ten behoeve van een taveerne in België betreffen en die door de International Opérations Social Welfare Services te Dublin geldig werden verklaard, door de bevoegde Ierse autoriteit niet ongeldig werden verklaard, laat de vaststelling dat de voorwaarden vastgesteld in artikel 14, § 1er, Verordening (EEG) nr. 1408/71 niet vervuld zijn, niet toe de werknemers aan de Belgische sociale zekerheid te onderwerpen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • INTERNATIONALE VERDRAGEN EN VERORDENINGEN

  • EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

  • VERORDENING 1408/71

  • Sociale zekerheid werknemers

  • Vennootschap naar Frans recht

  • Uitbating van een taveerne in België

  • Aangifte dat de werknemers niet uit een andere Staat gedetacheerd zijn

  • Detachering door een vennootschap naar Iers recht van die werknemers

  • Onderwerping aan de Ierse sociale zakerheid

  • Vordering van de R.S.Z. tot onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid.