- Arrest van 30 november 2011

30/11/2011 - 2008/AB/51443

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Ook wanneer het ontslag op grond van artikel 63 van de AOW niet willekeurig is, kan het aanleiding geven tot een schadevergoeding wanneer de omstandigheden waarin het plaatsvond een misbruik van recht aantonen. Dit is zo in het geval van een ontslag waartoe besloten werd twee dagen na een tijdelijke hervatting op een aangepaste werkplaats.

Het ontslag dat op basis van een discriminerend criterium gebeurt dient, vanwege degene van wie de handeling uitgaat, objectief en redelijk verantwoord te worden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • WERKLIEDEN

 • Arbeider

 • Willekeurig ontslag

 • Arbeidsgeschiktheid op medisch vlak

 • Criteria

 • Aangepast werk

 • K.B. van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers

 • Metrobestuurster

 • Toelaatbaarheid motief

 • Discriminatie

 • Ontslag op basis van de gezondheidstoestand

 • Objectieve en redelijke verantwoording.