- Arrest van 9 december 2011

09/12/2011 - 2010/AB/503

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Ingevolge het Belgisch-Amerikaans Verdrag dient rekening te worden gehouden met de beroepsinkomsten als zelfstandige die op het grondgebied van de twee landen verkregen werden om de sociale bijdragen die in België verschuldigd zijn te bepalen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN

  • Z.I.V.

  • Advocaat in België

  • Woonplaats in België

  • Associé in een advocatenkantoor in de Verenigde Staten

  • Werkzaamheden in de twee landen

  • Aangesloten bij een Belgische sociale verzekeringskas

  • Berekeningsbasis van de sociale bijdragen.