- Arrest van 9 mei 2011

09/05/2011 - 2010/AG/60

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Volgt de werknemer de procedure van het KB van 23 januari 2003 niet, dan heeft hij niet voldaan aan zijn verplichting tot schadebeperking en heeft hij zelf ook schuld aan het feit dat hij geen outplacementbegeleiding heeft kunnen volgen. Dit neemt de aansprakelijkheid van de werkgever die geen outplacementbegeleiding heeft aangeboden niet weg, maar brengt een vermindering van de schadevergoeding ten laste van de werkgever met zich mee. Deze schadevergoeding wordt ex aequo et bono op euro 2.500 begroot.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • BEDIENDEN

  • OUTPLACEMENTBEGELEIDING

  • NIET AANGEBODEN DOOR DE WERKGEVER

  • PROCEDURE DOOR DE WERKNEMER NIET GEVOLGD

  • VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER EN VAN DE WERKNEMER

  • SCHADEVERGOEDING BEPERKT

  • BEGROTING EX AEQUO ET BONO