- Arrest van 9 december 2011

09/12/2011 - 2010/AR/224

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het OCMW maakt voor de illegaal op het grondgebied verblijvende moeder met kind een dossier op ten behoeve van het Fedasil. Zolang Fedasil de betrokkene met kind niet opneemt pof zijn verplichtingen niet vervult, blijft het OCMW gevenwel ehouden de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren.


Arrest - Integrale tekst

Zie pdf.

Vrije woorden