- Arrest van 10 januari 2011

10/01/2011 - 2010/AR/112

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Om vrijgesteld te worden van de belasting op een autovoertuig moet de oorzaak van de invaliditeit niet noodzakelijk in de onderste ledematen liggen. De invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die het normale sturen belemmert, volstaat, wat ook de oorzaak ervan is.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE VOORZORG

  • GEHANDICAPTEN

  • SOCIALE EN FISCALE VOORDELEN

  • VRIJSTELLING VAN DE BELASTING OP EEN AUTOVOERTUIG