- Arrest van 24 oktober 2011

24/10/2011 -

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De kennisgeving van de motieven van een ontslag om dringende redenen met een aangetekende maar niet-ondertekende brief is ongeldig.

Bij gebrek aan regelmatig ontslag om dringende redenen heeft de ontslagen werknemer recht op een opzeggingsvergoeding.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • ALGEMENE REGELINGEN DRINGENDE REDEN

  • KENNISGEVING

  • MOTIEVEN

  • AANGETEKENDE MAAR NIET-ONDERTEKENDE BRIEF

  • ONREGELMATIGHEID