- Arrest van 19 december 2011

19/12/2011 - 2011/AR/40

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Met de door de wet van 20 december 1999 ingestelde werkbonus die deel uitmaakt van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de werknemer moet rekening gehouden worden om het netto referteloon te bepalen bij de berekening van de aanvullende vergoeding brugpensioen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • WERKIEDEN

  • BRUGPENSIOEN

  • AANVULLENDE VERGOEDING WERKGEVER

  • WERKBONUS