- Arrest van 5 januari 2012

05/01/2012 - 2009/AB/52789

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De erkende instelling is de begunstigde van de financiële tegemoetkoming voor de personeelsleden zodat de overdracht

van een handelszaak die een rusthuis uitbaat aan een andere n.v. niet belet het R.I.Z.I. V. de terugbetaling van de onverschuldigde betaalde voorlopige tegemoetkomingen te verkrijgen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Financiering van een rusthuis

  • Voorlopige tegemoetkoming ontvangen door een n.v.

  • Overdracht van de handelszaak aan een andere n.v.

  • Aanvraag tot terigbetaling van de onverschuldigde betaalde voorlopige tegemoetkomingen

  • Gevolg.