- Arrest van 19 januari 2012

19/01/2012 - 2011/AB/682

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De functie van zittingsbode is hoofdzakelijk intellectueel; hij is een bediende.

De vacatie-overeenkomst, namelijk de overeenkomst krachtens welke de werknemer prestaties levert op verzoek, naargelang van de noodwendigheden van de dienst en tegen een forfaitaire uurvergoeding, wordt noch voorzien noch geregeld door de Wet van 3 juli 1978.

De verkorte opzeggingstermijn bepaald in het artikel 83 A.O.W. is toepasselijk, niet alleen wanneer de bediende de leeftijd bereikt van het volledige wettelijk pensioen, maar ook na die leeftijd.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • BEDIENDEN

  • Bestaan

  • Zittingsbode

  • Vacatie-overeenkomst

  • Ontslag

  • Verkorte opzeggingstermijn

  • Artikel 83 A.O.W.

  • Draagwijdte.