- Arrest van 19 januari 2012

19/01/2012 - 2011/AB/1032

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De verjaringstermijn van de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid treedt in vanaf de datum van de betaling van de uitkeringen en niet vanaf het tijdstip waarop de

verzekeringsinstelling kennisneemt van de betaling van de vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Samenloop van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid met een vergoeding wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst

  • Verzekeringsinstelling in kennis gesteld door de bijdragebon

  • Vordering tot terugbetaling van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid

  • Verjaring

  • Aanvangsdatum.