- Arrest van 2 februari 2012

02/02/2012 - 2010/AB/809

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het behoren van een onderneming bij het paritair subcomité voor de metaalhandel omdat de onderneming, waarvoor ze prestaties verricht, onder de bevoegdheid van dat subcomité valt, is redelijk gerechtvaardigd ten aanzien van het doel van de CA.O.-Wet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE REGELING

  • Bijdragen

  • Bedrag

  • Paritair comité

  • Onderneming die ijzerwaren en versieringen van vensters behandelt en afwerkt

  • Wijziging van het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de metaalhandel

  • Geldigheid van het criterium.