- Arrest van 10 februari 2012

10/02/2012 - 2010/AB/00566

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

VIII DN art 55 bis (K.B. 2/8/2002).

Gepubliceerd in J.T.T. 2012, p.365-368.

Gepubliceerd in IB-RIZIV 2012, p.71-76.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER ZELFSTANDIGEN

  • ZIEKTE EN-INVALIDITEITSVERZEKERING

  • Kinesist

  • Sociaal plan

  • Voorwaarden

  • Opleiding tot gegradueerd verpleegkundige volgen

  • Recht op een financiële tegemoetkoming gedurende de studieduur

  • Definitieve schrapping van de inschrijving als kinesist bij de R.I.Z.I.V.