- Arrest van 1 maart 2012

01/03/2012 - 2010/AB/531

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De redelijke termijn gaat in op de datum waarop het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid de persoon waartegen een strafvordering is gericht uitnodigt zijn verweermiddelen voor te dragen; in geval van overschrijden van de redelijke termijn mag de geldboete door een gewone schuldigverklaring vervangen worden.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

  • Administratieve geldboete

  • Redelijke termijn

  • Vertrekpunt

  • Overschrijden

  • Gevolg.