- Arrest van 9 maart 2012

09/03/2012 - 2010/AB/559

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De verjaringstermijn van de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde gezinsbijslagen beloopt vijf jaar in geval van bewust onvolledige verklaringen.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZELFSTANDIGEN

 • GEZINSBIJSLAG

 • Gezinsuitkeringen

 • Vaderschap van een kind vastgesteld bij vonnis

 • Erkenning van het kind door een andere persoon

 • Overlijden

 • Betwisting van de erkenning door de erfgenamen

 • Aanvraag tot het genieten van gezinsbijslag als wees

 • Verklaring bewust onvolledig

 • Vonnis dat de erkenning nietigverklaart

 • Vordering tot terugbetaling van de uitkeringen

 • Verjaringstermijn.