- Arrest van 15 maart 2012

15/03/2012 - 2010/AB/476

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De Belgische verzekeringsinstelling begaat een fout wanneer ze de aanvraag tot invaliditeitsprestaties niet overmaakt aan de Luxemburgse verzekeringsinstelling onmiddellijk nadat de verzekerde haar had ingelicht over het bestaan van een loopbaan in het Groothertogdom Luxemburg; bij gebrek aan oorzakelijk verband tussen de beslissing van de Luxemburgse kas tot weigering tot toekenning van de prestaties en de vertraging in het indienen van het dossier, kan de Belgische verzekeringsinstelling niet veroordeeld worden tot schadevergoeding.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS

  • Z.I.V.

  • Toekenning van invaliditeitsuitkeringen

  • Mededeling aan de Belgische verzekeringsinstelling van arbeidsprestaties in het Groothertogdom Luxemburg

  • Jarenlang geen overzending van het dossier aan de bevoegde Luxemburgse instelling

  • Aanvraag tot invaliditeitspensioen ingediend bij de Luxemburgse kas

  • Weigering tot toekenning

  • Schadevergoeding gevorderd van de Belgische instellingen.